Szynka od górali

Szynka Kasztelana

Ligawka marynowana

Szynka Rzeźnika

Szynka Wędzarza

Karczek pieczony na maśle

Szynka drwala

Szynka z pieca

Szynka z kotła

Szynka szefa

Szynka cygańska

Szynka gosposi

Szynka szlachecka

Szynka z zagrody

Szynka z karczmy