Szynka gotowana wieprzowa

Szynka Wędzarza

Karczek pieczony na maśle

Karczek z pieca

Szynka pieczona na maśle

Szynka drwala

Szynka chłopska z zalewy

Kurczak delikatny

Szynka z pieca

Szynka z kotła

Szynka szefa

Szynka wiejska

Szynka cygańska

Szynka gosposi

Szynka szlachecka

Szynka z zagrody

Szynka z karczmy