Aplikuj o pracę

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Mięsny „CHABURA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rylowej
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: biuro@chabura.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji -
  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do cofnięcia zgody,