Nazwa programu: Poprawa higieny i bezpieczeństwa pracy  BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKACH: EKSPEDYTOR  WĘDLIN I POMOCNIK MASARZA

Nazwa programu: Poprawa higieny i bezpieczeństwa pracy  BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKACH: EKSPEDYTOR  WĘDLIN I POMOCNIK MASARZA

Nazwa działania: Zakup i montaż urządzeń odciążających układ szkieletowo-mięśniowy

Dofinansowanie: 52 246,80 zł.

Całkowita wartość: 83 381,50 zł.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w celu wyeliminowania czynnika uciążliwego ze stanowiska pracy pomocni masarza i ekspedytor wędlin”. Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji działania jakim jest zakup urządzeń odciążających układ szkieletowo-mięśniowy. W ramach działania zostaną zrealizowane czynności związane z zakupem wózków elektrycznych i wywrotnicy wózków. Dzięki zastosowaniu powyższych elementów na stanowiskach pracy pomocnik masarza i ekspedytor wędlin zostanie zniwelowane działanie czynnika uciążliwego – obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Dodatkowo zastosowanie w/w elementów umożliwi podnoszenie ładunków o masie do 1500 kg. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie osiągnięty poziom akceptowalnego ryzyka dla wszystkich zagrożeń związanych z w/w stanowiskami. Dodatkowo zmniejszony zostanie spadek wydajności pracy oraz  ryzyko wystąpienia wypadku podczas pracy.