XVI Uliczny Bieg Pamięci Jana Pawła II w Żabnie

W dniu 2 października 2021 w Żabnie odbył się XVI Uliczny Bieg Pamięci Jana Pawła II w którym brało udział około 2 tys . dzieci i młodzieży . W wydarzeniu tym brał również udział Zakład Mięsny „CHABURA” Spółka komandytowa wpierając uczestników kiełbaską z grilla.