image-1

Szynka starowiejska

Wędzonki - Szynki

wyrób wieprzowy
pak. MAP, waga 1,20 – 1,70 kg.